Κατηγορία Είδους: Πιπεριές

Σκούρα πράσινη προς κίτρινη τετράγωνη πιπεριά.

shadow

Σκούρα πράσινη προς κόκκινη πιπεριά μήκους 3/4 για υπαίθρια καλλιέργεια. Φρούτα μεγάλα με χοντρά τοιχώματα.

shadow

Ενδιάμεση πράσινη προς κόκκινη πιπεριά για υπαίθρια καλλιέργεια. Φρούτα μεγάλα με χοντρά τοιχώματα.

shadow

Πράσινη προς κόκκινη πιπεριά μήκους 3/4 για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.

shadow

Πιπεριά τύπου «Ντολμά» ανοιχτοπράσινη ψιλόφλουδη.

shadow

Πολύ παραγωγική μακριά γλυκιά πιπεριά για υπαίθρια και θερμοκηπιακή ανοιξιάτικη καλλιέργεια.

shadow

Πολύ πρώιμο υβρίδιο μακριάς γλυκιάς πιπεριάς με συγκεντρωμένη παραγωγή. Κατάλληλο για χειμωνιάτικη καλλιέργεια στο θερμοκήπιο.

shadow

Σκούρα πράσινη πιπεριά τύπου Lamuyo για υπαίθρια καλλιέργεια και σε πλαστικά τούνελ.

shadow

Μακριά γλυκιά ανοιχτοπράσινη / κόκκινη πιπεριά για θερμοκήπιο και ύπαιθρο.

shadow