Προειδοποίηση - ποικιλίες

Ο οδηγός αυτός περιέχει την καλύτερη τεχνική γνώση της ProPlant. Τα συμπτώματα των προβλημάτων των καλλιεργειών μπορεί να διαφέρουν από αγρό σε αγρό και να μη ανταποκρίνονται στις περιγραφές αυτού του οδηγού. Επίσης, πολλές φορές, τα συμπτώματα είναι παρόμοια για διαφορετικά αίτια και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακή διάγνωση.

Για τους παραπάνω λόγους, ο οδηγός αυτός προσφέρεται "ως έχει" και η ProPlant δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση του θα οδηγήσει σε ακριβείς διαγνώσεις. Επίσης, η ProPlant δεν κάνει συστάσεις για χρήση φυτοπροστατευτικών παρασκευασμάτων. Γι αυτά, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον γεωπόνο που παρακολουθεί την καλλιέργειά σας.