Κολοκυθάκι Gina F1

Η ανθεκτικότητα σε ασθένειες σημαίνει ότι τα υβρίδια αυτά αρρωσταίνουν λιγότερο και όχι ότι είναι άνοσα. Γι αυτό, οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν πάντα τα επιβαλλόμενα φυτοπροστατευτικά μέτρα.

Οι συμβουλές ή υποδείξεις, η διάρκεια και εποχή της καλλιέργειας αποτελούν την καλύτερη τεχνική γνώση της ProPlant και αναφέρονται εδώ μόνον ενδεικτικώς. Πρέπει να προσαρμόζονται στην εμπειρία του κάθε αγρότη. Δεν συνιστούν συμβατικές ή άλλες δεσμεύσεις ή εγγύηση από πλευράς του φυτωρίου για την επιτυχία της καλλιεργείας σας.

Τα αναφερόμενα στοιχεία για την διάρκεια παραγωγής από την φύτευση μέχρι την συγκομιδή, τις αποδόσεις και τα μεγέθη είναι μόνον ενδεικτικά και επιτυγχάνονται με την σωστή καλλιεργητική τεχνική, σε κατάλληλους αγρούς και σε χρονιές χωρίς κλιματικές εξάρσεις.

Συμβουλεύουμε να μη καλλιεργείτε για πρώτη φορά μία νέα ποικιλία σε έκταση μεγαλύτερη του 10% της συνολικής και οπωσδήποτε σε έκταση μικρότερη από 500 m2, ώστε να διαπιστώνετε μόνοι σας την καταλληλότητα των υβριδίων ή ποικιλιών για τις δικές σας συνθήκες.

shadow