Φίλτρο Ειδών: Πιπεριές φλάσκες

Σκούρα πράσινη προς κίτρινη τετράγωνη πιπεριά.

shadow

Σκούρα πράσινη προς κόκκινη πιπεριά μήκους 3/4 για υπαίθρια καλλιέργεια. Φρούτα μεγάλα με χοντρά τοιχώματα.

shadow

Ενδιάμεση πράσινη προς κόκκινη πιπεριά για υπαίθρια καλλιέργεια. Φρούτα μεγάλα με χοντρά τοιχώματα.

shadow

Πράσινη προς κόκκινη πιπεριά μήκους 3/4 για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.

shadow

Πιπεριά τύπου «Ντολμά» ανοιχτοπράσινη ψιλόφλουδη.

shadow

Σκούρα πράσινη πιπεριά τύπου Lamuyo για υπαίθρια καλλιέργεια και σε πλαστικά τούνελ.

shadow

Σχεδόν τετράγωνη τετράλοβη πράσινη πιπεριά για υπαίθρια καλλιέργεια, αλλά και θερμοκήπιο.

shadow

Πολύ πρώιμη παραγωγική φλάσκα τύπου Lamuyo για ύπαιθρο και θερμοκήπιο.

shadow