Κατηγορία Είδους: Καρπούζια

Καρπούζι βαρέλα τ. Crimson Sweet. Συνδυάζει την πολύ καλή εξωτερική εμφάνιση και την ομοιομορφία των καρπών. Ιδανικό για εξαγωγή και μεταφορά.

shadow

Καρπούζι βαρέλα τ. Crimson Sweet. Συνδυάζει την πολύ καλή εξωτερική εμφάνιση και την ομοιομορφία των καρπών. Ιδανικό για εξαγωγή και μεταφορά.

shadow

Πρώιμο στρογγυλό μεσαίο καρπούζι 3-5 kg για υπαίθρια και υπό κάλυψη καλλιέργεια. Κατάλληλο για εξαγωγές & S/M. Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα.

shadow

Άριστης ποιότητας μεσοπρώιμη βαρέλα με μεγάλη παραγωγή και προσαρμοστικότητα σε κλιματολογικές συνθήκες. Πολύ καλό για μεταφορές & αποθηκεύσεις.

shadow

Μεσοπρώιμο οβάλ καρπούζι 6-8 kg για υπαίθρια και υπό κάλυψη καλλιέργεια. Ανθεκτικό στο φουζάριο.

shadow

Υπερπρώιμο στρογγυλό μεσαίο καρπούζι 2,5-3,0 kg για υπαίθρια και υπό κάλυψη καλλιέργεια. Κατάλληλο για εξαγωγές.

shadow

Πρώιμη βαρέλα τύπου Crimson Sweet. Και για χαμηλή κάλυψη. Κατάλληλο για εξαγωγές.

shadow

Μεσοπρώιμο οβάλ καρπούζι για όλες τις εποχές καλλιεργείας.

shadow

Μεσοπρώιμο καρπούζι για συγκομιδή Ιουνίου – Ιουλίου.

shadow