Κατηγορία Είδους: Μελιτζάνες

Μελιτζάνα ενδιάμεση (δάκρυ) με αντοχή στο κρύο και άριστη παραγωγή κατά την εποχή με μικρή φωτοπερίοδο. Κάλυκας χωρίς αγκάθια.

shadow

Λευκή οβάλ φλάσκα μελιτζάνα με ντελικάτη γεύση για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.

shadow

Πολύ πρώιμη μελιτζάνα μακριά προς ενδιάμεση για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.

shadow

Μακριά μαύρη μελιτζάνα για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.

shadow

Εξαιρετικές μελιτζάνες φλάσκες 300+ g.

shadow

Πρώιμη μελιτζάνα επιμήκης οβάλ για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.

shadow

Μεγάλη παραγωγική μελιτζάνα με μικρά μεσογονάτια εξαιρετική για υπαίθρια καλλιέργεια.

shadow

Πρώιμο υβρίδιο μακριάς μελιτζάνας.

shadow