Τομάτες αναρριχώμενες (ψηλές)

Οι αναρριχώμενες τομάτες δίνουν ψηλά φυτά που χρειάζονται στήριξη κατά την καλλιέργειά τους.

Είναι πιο παραγωγικές από τις αυτοκλαδευόμενες τομάτες και, επίσης, τυπικώς παράγουν επί πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα.

Ταιριάζουν στην θερμοκηπιακή καλλιέργεια και για την ευκολία στηρίξεως και διότι εκμεταλλεύονται και το ύψος του θερμοκηπίου. Πολλά υβρίδια και ποικιλίες αναρριχώμενης τομάτας είναι εξαιρετικές και για υπαίθρια καλλιέργεια, εφ' όσον ο παραγωγός μπορεί να τις στηρίξει.

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να δείτε περισσότερα.

Επιλογή από τις ψηλές τομάτες μας:

Οι περιγραφές των ειδών, οι υποδείξεις, η διάρκεια και εποχή της καλλιέργειας αποτελούν την καλύτερη τεχνική γνώση της ProPlant και αναφέρονται εδώ μόνον ενδεικτικώς.

Τα φυτά, ως βιολογικά όντα, μπορεί να εκφράζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως μέγεθος ή σχήμα, αναλόγως με τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, την σύσταση του εδάφους και την καλλιεργητική τεχνική (φαινότυπος).

Καθώς όλοι οι προαναφερθέντες ή μη παράγοντες είναι εκτός ελέγχου της ProPlant, δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη ή να εγγυηθούμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι οι προβαλλόμενες ποικιλίες ή υβρίδια θα εκφράσουν τα ίδια χαρακτηριστικά στον δικό σας αγρό ή θερμοκήπιο.

Η ProPlant προτείνει εμφατικώς στους πελάτες της να μη καλλιεργούν για πρώτη φορά μία νέα ποικιλία σε έκταση μεγαλύτερη του 10% της συνολικής και οπωσδήποτε σε έκταση μικρότερη από 500 m2, ώστε να διαπιστώνουν μόνοι τους την καταλληλότητα των υβριδίων ή ποικιλιών για τις δικές τους συνθήκες.

shadow