Τομάτες αυτοκλαδευόμενες (χαμηλές)

Οι αυτοκλαδευόμενες τομάτες είναι φυτά που μένουν κοντά και δεν ψηλώνουν συνεχώς. Καλλιεργούνται κυρίως στην ύπαιθρο διότι στο θερμοκήπιο δεν εκμεταλλεύονται όλο το ύψος και δεν είναι τόσο παραγωγικές όσο οι αναρριχώμενες τομάτες.

Επιλέγονται συνήθως να έχουν αρκετό φύλλωμα για να καλύπτονται οι καρποί και να προφυλάσσονται από τον δυνατό ήλιο του καλοκαιριού. Οι πολύ πρώιμες ποικιλίες έχουν λιγότερο φύλλωμα και υποφέρουν στους καύσωνες. Γι αυτό, τις φυτεύουμε είτε πολύ νωρίς, Μάρτιο - Απρίλιο, ώστε την εποχή των καυσώνων να είναι μεγάλα αναπτυγμένα φυτά, είτε τον Ιούλιο, ώστε, όταν αρχίσουν να έχουν καρπούς, να έχουν περάσει οι καύσωνες. (Ν. Ελλάδα)

Οι όψιμες ποικιλίες μπορούν να φυτεύονται από τον Μάρτιο έως αρχές Ιουνίου. Από τα τέλη Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου, φυτεύουμε ξανά πρώιμες τομάτες, ώστε να προλάβουμε να πάρουμε παραγωγή πριν τα κρύα.

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να δείτε περισσότερα.

Επιλογή από τις χαμηλές τομάτες μας:

Οι περιγραφές των ειδών, οι υποδείξεις, η διάρκεια και εποχή της καλλιέργειας αποτελούν την καλύτερη τεχνική γνώση της ProPlant και αναφέρονται εδώ μόνον ενδεικτικώς.

Τα φυτά, ως βιολογικά όντα, μπορεί να εκφράζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως μέγεθος ή σχήμα, αναλόγως με τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, την σύσταση του εδάφους και την καλλιεργητική τεχνική (φαινότυπος).

Καθώς όλοι οι προαναφερθέντες ή μη παράγοντες είναι εκτός ελέγχου της ProPlant, δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη ή να εγγυηθούμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι οι προβαλλόμενες ποικιλίες ή υβρίδια θα εκφράσουν τα ίδια χαρακτηριστικά στον δικό σας αγρό ή θερμοκήπιο.

Η ProPlant προτείνει εμφατικώς στους πελάτες της να μη καλλιεργούν για πρώτη φορά μία νέα ποικιλία σε έκταση μεγαλύτερη του 10% της συνολικής και οπωσδήποτε σε έκταση μικρότερη από 500 m2, ώστε να διαπιστώνουν μόνοι τους την καταλληλότητα των υβριδίων ή ποικιλιών για τις δικές τους συνθήκες.

shadow