Κολοκυνθοειδή

Η οικογένεια των Κολοκυνθοειδών είναι μία οικογένεια από 100 περίπου γένη, τα σημαντικότερα των οποίων είναι:

  • Cucurbita: κολοκύθες, κολοκυθάκια
  • Citrullus: καρπούζια
  • Cucumis: αγγούρια, πεπόνια

Τα κολοκυνθοειδή είναι από τα πρώτα φυτά που καλλιέργησε ο άνθρωπος. Καλλιεργούνται σε τροπικές, αλλά και εύκρατες περιοχές, καθώς όλα είναι ευαίσθητα στους παγετούς.

Ακριβώς η ευαισθησία τους στους παγετούς είναι που επιβάλλει, για την πρώιμη παραγωγή τουλάχιστον, την προμήθεια σποροφύτων αναπτυγμένων σε θερμοκήπιο.

Όταν φυτεύουμε τα σπορόφυτα των κολοκυνθοειδών να προσέχουμε να διαταράσσουμε όσο λιγότερο γίνεται τις ρίζες, ώστε να μη έχουμε αποτυχία στην μεταφύτευση.

Επιλογή από τα Κολοκυνθοειδή μας:

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να δείτε περισσότερα.

Αγγούρια

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να δείτε περισσότερα.

Καρπούζια

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να δείτε περισσότερα.

Κολοκυθάκια

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να δείτε περισσότερα.

Πεπόνια