Κουνουπίδια

Τα κουνουπίδια κατηγοριοποιούνται αναλόγως με την πρωιμότητά τους. Η αναφερόμενη διάρκεια παραγωγής, σε μέρες από την φύτευση στον αγρό μέχρι την συλλογή είναι ενδεικτική. Παράγοντες, όπως εξάρσεις ζέστης ή κρύου, θα επηρεάσουν την ωρίμανση του κουνουπιδιού.

Συνήθως αυτό στο οποίο βασίζεται ο παραγωγός είναι η σειρά με την οποία θα έρθει η παραγωγή. Είναι λογικό να περιμένουμε ένα κουνουπίδι 90 ημερών να ωριμάσει πριν το κουνουπίδι των 120 ημερών. Πάλι, όμως, έχουν υπάρξει και ειδικές χρονιές που είδαμε να αλλάζει και αυτή η σειρά, αλλά σε κουνουπίδια με μικρή διαφορά, πχ 90 και 100 ημέρες. Με την σωστή καλλιεργητική τεχνική και σε χρονιές χωρίς εξάρσεις κρύου ή ζέστης, επιτυγχάνονται σε γενικές γραμμές οι ημέρες παραγωγής.

Η εποχή φύτευσης των κουνουπιδιών για την Ελλάδα είναι μέσα Ιουλίου έως τέλος Οκτωβρίου (νωρίτερα για τις κρύες περιοχές). Προσοχή στις φυτεύσεις εκτός εποχής: Δεν ταιριάζουν όλα τα κουνουπίδια σε ανοιξιάτικες φυτεύσεις! Να χρησιμοποιείτε την τοπική εμπειρία.

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να δείτε περισσότερα.

Επιλογή από τα κουνουπίδια μας:

Οι περιγραφές των ειδών, οι υποδείξεις, η διάρκεια και εποχή της καλλιέργειας αποτελούν την καλύτερη τεχνική γνώση της ProPlant και αναφέρονται εδώ μόνον ενδεικτικώς.

Τα φυτά, ως βιολογικά όντα, μπορεί να εκφράζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως μέγεθος ή σχήμα, αναλόγως με τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, την σύσταση του εδάφους και την καλλιεργητική τεχνική (φαινότυπος).

Καθώς όλοι οι προαναφερθέντες ή μη παράγοντες είναι εκτός ελέγχου της ProPlant, δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη ή να εγγυηθούμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι οι προβαλλόμενες ποικιλίες ή υβρίδια θα εκφράσουν τα ίδια χαρακτηριστικά στον δικό σας αγρό ή θερμοκήπιο.

Η ProPlant προτείνει εμφατικώς στους πελάτες της να μη καλλιεργούν για πρώτη φορά μία νέα ποικιλία σε έκταση μεγαλύτερη του 10% της συνολικής και οπωσδήποτε σε έκταση μικρότερη από 500 m2, ώστε να διαπιστώνουν μόνοι τους την καταλληλότητα των υβριδίων ή ποικιλιών για τις δικές τους συνθήκες.

shadow