Μπρόκολα

Μπρόκολα υπάρχουν πράσινα και κόκκινα. Τα τελευταία είναι μάλλον έγχρωμα κουνουπίδια. Βασικοί δείκτες ποιότητος στα μπρόκολα είναι η λεία και η συνεκτική κεφαλή.

Τα μπρόκολα διακρίνονται σε αυτά που δίνουν μία μόνο κεφαλή και σε αυτά που δίνουν πολλά παραπούλια μετά την συγκομιδή της κύριας κεφαλής. Τα μονοκέφαλα προτιμώνται από όσους παράγουν για εξαγωγή, ενώ αυτά με τα παραπούλια προτιμώνται από παραγωγούς για την λαϊκή και την τοπική αγορά.

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να δείτε περισσότερα.

Επιλογή από τα μπρόκολά μας:

Οι περιγραφές των ειδών, οι υποδείξεις, η διάρκεια και εποχή της καλλιέργειας αποτελούν την καλύτερη τεχνική γνώση της ProPlant και αναφέρονται εδώ μόνον ενδεικτικώς.

Τα φυτά, ως βιολογικά όντα, μπορεί να εκφράζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως μέγεθος ή σχήμα, αναλόγως με τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, την σύσταση του εδάφους και την καλλιεργητική τεχνική (φαινότυπος).

Καθώς όλοι οι προαναφερθέντες ή μη παράγοντες είναι εκτός ελέγχου της ProPlant, δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη ή να εγγυηθούμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι οι προβαλλόμενες ποικιλίες ή υβρίδια θα εκφράσουν τα ίδια χαρακτηριστικά στον δικό σας αγρό ή θερμοκήπιο.

Η ProPlant προτείνει εμφατικώς στους πελάτες της να μη καλλιεργούν για πρώτη φορά μία νέα ποικιλία σε έκταση μεγαλύτερη του 10% της συνολικής και οπωσδήποτε σε έκταση μικρότερη από 500 m2, ώστε να διαπιστώνουν μόνοι τους την καταλληλότητα των υβριδίων ή ποικιλιών για τις δικές τους συνθήκες.

shadow