Ιχνηλασιμότητα

Στην ProPlant δίνουμε από την πρώτη στιγμή μεγάλη σημασία στην ιχνηλασιμότητα, έχοντας εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα ήδη από το 2000.

Για κάθε δίσκο με φυτά που σας στέλνουμε, μπορούμε να προσδιορίσουμε από ποιο φακελάκι, ποια σπορομερίδα, προήλθε ο σπόρος που σπείραμε. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι παίρνετε ακριβώς την ποικιλία ή υβρίδιο που παραγγείλατε.

Επίσης, σε περίπτωση προβλήματος, η ιχνηλασιμότητα επιτρέπει τον γρήγορο προσδιορισμό της αιτίας του προβλήματος, αν δηλαδή οφείλεται στον σπόρο ή στις συνθήκες ή στην καλλιεργητική τεχνική κλπ. Έτσι, αποφεύγουμε την επανάληψη του προβλήματος, αλλά και, πιθανόν, το αντιμετωπίζουμε ευκολότερα.

Στην ProPlant, κάθε σπορά μίας ποικιλίας ή υβριδίου παίρνει έναν μοναδικό αριθμό παρτίδας, ο οποίος αντιστοιχείται στον αριθμό σπορομερίδας του σπόρου. Τα στοιχεία καταγράφονται και τηρούνται τουλάχιστον μέχρι και το επόμενο έτος.

Ετικέτα δίσκου σποροφύτων

Κάθε δίσκος σποροφύτων φέρει ταμπέλα με τον αριθμό παρτίδας, το είδος και την ποικιλία, την ημερομηνία σποράς και την αναμενόμενη ημερομηνία παραγωγής. Αποτελεί την πλήρη ταυτότητα των σποροφύτων του δίσκου.

Επίσης, τηρούμε πλήρες αρχείο των αποστολών μας προς τους πελάτες μας, όπου περιλαμβάνονται και οι παρτίδες για τα σπορόφυτα που στείλαμε. Έτσι, γνωρίζουμε πχ ότι στον πελάτη Α στις 23/5 στείλαμε 29 δίσκους 84 θέσεων Κολοκυθάκι Gina της παρτίδας 1Ω-13-05-14. Η παρτίδα αυτή αντιστοιχείται πλήρως στην σπορομερίδα του σπόρου του κολοκυθιού.

Αυτό το σύστημα ιχνηλασιμότητας είναι τελείως διαφορετικό και δεν έχει σχέση με το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο που υποχρεωτικώς επικολλάται στα χαρτοκιβώτια. Το ότι μία αποστολή σποροφύτων από ένα φυτώριο φέρει το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο δεν εξα-σφαλίζει την ιχνηλασιμότητα από το φυτώριο προς τα πίσω και μέχρι τον παραγωγό του σπόρου!

Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο επικολλημένο στα χαρτοκιβώτια.