Οι Εγκαταστάσεις της ProPlant στον Ωρωπό

Οι εγκαταστάσεις της ProPlant βρίσκονται στον Ωρωπό Αττικής: 14 στρέμματα θερμοκήπια μέσα σε μία έκταση 30 στρεμμάτων.