Προβλήματα Καλλιέργειας Μαρουλιού

Ο Οδηγός αυτός βασίζεται στα συμπτώματα που βλέπετε στο χωράφι. Η χρήση του είναι απλή: Απαντήστε στις ερωτήσεις και θα οδηγηθείτε σε υπόδειξη του πιθανού αιτίου του προβλήματος που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια του μαρουλιού σας.

Στον οδηγό αυτό, περιλαμβάνονται τα συνήθη προβλήματα μίας καλλιέργειας μαρουλιού. Ας ξεκινήσουμε:

Πού εντοπίσατε το πρόβλημα;

(Επιλέξατε πρώτα σε ποιο σημείο του φυτού εντοπίσατε το πρόβλημα: στα μικρά φυτά; Στα φύλλα; Σε ολόκληρα τα φυτά; Στις ρίζες; Μετά επιλέξατε τα επί μέρους συμπτώματα.)

Ο οδηγός αυτός περιέχει την καλύτερη τεχνική γνώση της ProPlant. Τα συμπτώματα των προβλημάτων των καλλιεργειών μπορεί να διαφέρουν από αγρό σε αγρό και να μη ανταποκρίνονται στις περιγραφές αυτού του οδηγού. Επίσης, πολλές φορές, τα συμπτώματα είναι παρόμοια για διαφορετικά αίτια και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακή διάγνωση.

Για τους παραπάνω λόγους, ο οδηγός αυτός προσφέρεται "ως έχει" και η ProPlant δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση του θα οδηγήσει σε ακριβείς διαγνώσεις. Επίσης, η ProPlant δεν κάνει συστάσεις για χρήση φυτοπροστατευτικών παρασκευασμάτων. Γι αυτά, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον γεωπόνο που παρακολουθεί την καλλιέργειά σας.

shadow